ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 23η Δεκέμβρη, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 854,00 € (πλέον ΦΠΑ) που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στο Δήμο μας.

2. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 113,00 € (πλέον ΦΠΑ) που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στο Δήμο μας.

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ. πρωτ. 66333/13.11.2013 επιστολής εξώδικου συμβιβασμού του δημότη Ιάσωνα Βαρδακούλια.

4. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

5. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη.

7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

9. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Μαγουλιώτη.

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Μπαβέα.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Μπαβέα.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α Ο Αντιδήμαρχος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

αφήστε ένα σχόλιο


7 − ένα =