Ημερήσιο αρχείο 6 Ιουνίου 2020

Ο ενιαίος «Προσωπικός Αριθμός»: Η νέα μας ταυτότητα

Από τη στιγμή που θα γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που θα πεθαίνουμε, θα χρησιμοποιούμε σε όλες τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο έναν και μόνο συγκεκριμένο προσωπικό αριθμό που θα αποδεικνύει την ταυτότητά μας.

περισσότερα