Ημερήσιο αρχείο 30 Μαρτίου 2019

«ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ»

Αφαιρέθηκε, τελικώς, από την ιστοσελίδα της αλβανικής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ που θα επέτρεπε την αυθαίρετη κρατικοποίηση γαιών που ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς στην περιοχή της Χειμάρρας.

περισσότερα