Ημερήσιο αρχείο 21 Δεκεμβρίου 2018

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

 Μια ομάδα εθελοντών με σπουδαία προσφορά και επικεφαλής τον Νίκο Ρήγα

περισσότερα