Ημερήσιο αρχείο 4 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τουΔήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 6η Μαΐου 2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

περισσότερα