Ημερήσιο αρχείο 4 Αυγούστου 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

περισσότερα