Ημερήσιο αρχείο 1 Αυγούστου 2013

ΣΕ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ !!!

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για να αντιληφθεί κανείς ότι ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Μουλακάκης είναι μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος τιμά με αξιοπρέπεια το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου

περισσότερα