Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 15η Φεβρουαρίου 2012,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2013.

 1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος της Πλατείας Χαρίτων, για λειτουργία Αναψυκτηρίου Περιπτέρου και καθορισμό των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση οφειλής του Δήμου μας προς το ΙΚΑ, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση οφειλής του Δήμου μας προς τη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις που διατηρεί ο Δήμο μας επί της οδού Παναγούλη 3.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.072,12 € στον κ. Κουζινόπουλο Πίνδαρο, για την εκτέλεση της με αρ. Α 3132/2011 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.641,00 € για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης, για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1.7.2012 έως 31.12.2012.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 30.564,00 € για την καταβολή αποζημίωσης στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους από 1.9.2012 έως 31.12.2012.

 1. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης 2.460,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Κων/νου Χρυσόγονου για υπόθεση του Δήμου

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Κωνσταντακάκη .

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Κωνσταντακάκη.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Έγκριση της με αρ. 555/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Έγκριση της με αρ. 556/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη

 1. Έγκριση της με αρ. 557/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Έγκριση της με αρ. 564/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτα Δάρα.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


7 × = είκοσι ένα