ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 30%: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ

Μειώσεις από 10% έως 30% φέρνει το νέο Ασφαλιστικό για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι, επιπλέον, θα καταβάλλουν και αυξημένες εισφορές.

Χαμένοι από τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων θα είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τακτικοί και μετακλητοί, όλων των βαθμίδων, είτε υπηρετούν στον στενό πυρήνα του Δημοσίου, είτε στη Βουλή, είτε σε ΝΠΔΔ, είτε στους ΟΤΑ. Στους μεγάλους χαμένους και όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού αφορά όλους όσοι υποβάλλουν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση μετά την ψήφιση του νέου νόμου, ενώ στους παλιούς συνταξιούχους θα δοθεί περίοδος χάριτος 1,5 έτους. Μέχρι το τέλος του 2017 θα τους καταβάλλονται συντάξεις στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014. Από 1.1.2018, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

Ποιοι θα έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες

Μεγαλύτερες απώλειες θα έχουν  οι υψηλόβαθμοι και υψηλόμισθοι που θα φύγουν με πολλά χρόνια ασφάλισης. Και αυτό γιατί ο υπολογισμός της σύνταξης δεν θα γίνεται πλέον με το μισθολογικό κλιμάκιο του Οκτωβρίου του 2011, συν τα επιδόματα των 140 ευρώ και θέσης ευθύνης (για όσους το δικαιούνται) αλλά με το μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 μέχρι σήμερα.

Μεγάλες μειώσεις θα υποστούν και οι ένστολοι, που υπολογίζουν σήμερα την σύνταξή τους με βάση το τελευταίο μισθό, αλλά  και τα ειδικά μισθολόγια, π.χ. γιατροί του ΕΣΥ και πανεπιστημιακοί καθώς η σύνταξή τους δε θα υπολογίζεται πια με βάση  τον τελευταίο μισθό και τα έξτρα επιδόματα.

Αυτή η κατηγορία, γιατροί, νομικοί και μηχανικοί του δημοσίου που ελάμβαναν τουλάχιστον δύο συντάξεις θα έχουν επιπλέον απώλειες καθώς σύμφωνα με τον νόμο σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη.

Συγκεκριμένα στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες.

Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία απ’ αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Μείωση κατά 60% θα έχουν οι συντάξεις όσων απασχολούνται ενώ τα επιδόματα τέκνων θα δίνονται στο εξής με εισοδηματικά κριτήρια

Δραματικές μειώσεις θα έχουν και οι αναπηρικές συντάξεις. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής

Αυξάνονται και οι εισφορές

Αυξημένες θα είναι και οι εισφορές για τους δημοσίους υπαλλήλους από  1.1.2017 καθώς θα   ορίζονται στο 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών ενώ αντίστοιχες θα είναι για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όπως και για τους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ανέρχεται δηλαδή σε 5.840 ευρώ.

Παραδείγματα για τους νέους συνταξιούχους: 

  • Δημόσιος υπάλληλος με 20 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό στα 1.020 ευρώ η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 548 ευρώ καθαρά.
  • Δημόσιος υπάλληλος με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.646 ευρώ θα πάρει σύνταξη 830 ευρώ καθαρά ενώ με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε σύνταξη 1.344 ευρώ.
  • Στρατιωτικός με συντάξιμο μισθό 1.600 ευρώ θα έπαιρνε σύνταξη με το παλιό σύστημα 1.240 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα πάρει 1.170 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει θεωρητικά και αύξηση των συντάξεων από την 1.1.2017 κατ’ έτος στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων που προστατεύουν τους αδύναμους , αναφορά στις μνημονιακές περικοπές που είχαν ως αποτέλεσμα η μέση σύνταξη να μειωθεί μειώθηκε από 1200 ευρώ το 2010 σε 800 ενώ επισημαίνεται το πρόβλημα βιωσιμότητας του συστήματος καθώς  «Δεν υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα που να μπορεί να αντέξει οικονομικές συνθήκες στις οποίες το ¼ του πληθυσμού είναι άνεργο και το 50% των αυτοαπασχολουμένων αδυνατούν να πληρώσουν εισφορές. »

 

αφήστε ένα σχόλιο


× 6 = τριάντα