ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΚΙΕ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ” ΒΟΥΛΑΣ

Ο αγώνας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού για την κάλυψη των ανασφάλιστων και άπορων  ασθενών  βρίσκει καθημερινά αλληλέγγυους δημόσιους και ιδιωτικούς  φορείς μέσα αλλά και έξω από τον Ιατρικό κόσμο. 

Έτσι  μία ακόμη πολύτιμη συνεργασία ξεκίνησε με το Εργαστήριο Ηχωκαρδιο-γραφίας της  Καρδιολογικής Κλινικής  του Νοσοκομείου “Ασκληπιείου” Βούλας και τον Διευθυντή κ Αθανάσιο Τσούκα.   Κάθε Τετάρτη 4-6μ.μ ασθενείς που θα  παραπέμπονται από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο για Υπερηχογράφημα καρδιάς Triplex θα υποβάλλονται στην εξέταση αυτή χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.

Το πολύτιμο δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στην υγεία παραμένει χάρις στην αλληλεγγύη του Ιατρικού κόσμου και των απλών πολιτών. Η υποχρέωση όμως αυτή ανήκει στην πολιτεία. 

αφήστε ένα σχόλιο


+ 5 = έντεκα