Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 27η Μάη 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 

1. Διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 12ετή εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος, της πλατείας Χαρίτων για λειτουργία αναψυκτήριου – περιπτέρου (ώρα έναρξης 10.00 π.μ.-ώρα λήξης προσφορών 10.30 π.μ.).

 

2. Παραλαβή της μελέτης “Τοπογραφικά υψόμετρα αξονοδιασταυρώσεων”.

 

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄).

 

4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων προς διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, που είναι τοποθετημένα ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε πεζοδρόμια , σε στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών.

 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 128.199,00 ευρώ προς πληρωμή υποχρέωσης στην εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. κατόπιν συμβιβασμού.

 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.045,50 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ) προς εξόφληση δαπάνης για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης οικοπέδου στη διασταύρωση των οδών Μακρυγιάννη (πρώην Θάσου), Σερρών και Σαλαμίνας, στην περιοχή Κάτω Πυρναρί του Δήμου μας.

 

7. ‘Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια ειδικού προστατευτικού γραφείων (γκισέ) για τις ανάγκες των ΚΕΠ”.

 

8. ‘Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια αναλώσιμων τεχνικών συνεργείων”.

 

9. Λήψη για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 2290/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

10. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 340,71 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Γεωργίου Ζωχιού για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

11. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 5.298,84 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αλέξανδρου Τσάπελη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση .

 

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη .

 

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη .

 

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη .

 

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη .

 

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη.

 

20. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Μαγουλιώτη.

 

 

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


+ 6 = δεκατρία