Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 22α Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 1. Παραλαβή της μελέτης «Κυκλοφοριακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Γλυφάδας».

 

 1. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων.

 

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Ν.Π. έτους 2013.

 

 1. Παραίτηση από Επιτροπή Προμηθειών Πρασίνου.

 

 1. Παραίτηση από Επιτροπή Προμηθειών Μηχανογράφησης – Πληροφοριακού.

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια υλικού καθαρισμού απορριμματοφόρων και κάδων απορριμμάτων».

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια ξυλείας».

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια δεξαμενής πετρελαίου».

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά τηνπαροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Διάστρωση παραλίας με μηχανικά μέσα».

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 18.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 2/2013 μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορά τηνπαροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 24/2013 μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορά τηνπαροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας».

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 8.000,00 € (με ΦΠΑ)που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Αποτύπωση Πλατείας Χαρίτων».

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.000,00 € (με ΦΠΑ)που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Αποτύπωση Ο.Τ. 414 περιοχής Καρβελά Δήμου Γλυφάδας, για τη διαπλάτυνση της οδού Γοργοποτάμου για σύνταξη πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης».

 

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 517/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

 1. Λήψη για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 2290/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

 1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 419,43 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αντώνιου Παπαντωνίου.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Ζωχιό.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Ζωχιό.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Φιλοπούλου.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Διατσέγκου.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Διατσέγκου.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 1700/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Μπαβέα.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 1948/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Μπαβέα.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 1947/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 1946/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 1944/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 2. Έγκριση της με αρ. 2123/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Έγκριση της με αρ. 2124/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 2078/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 2230/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα + 7 =