Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 1η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 1. Διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εξαετή μίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος, που βρίσκεται στην είσοδο του Δημοτικού Νεκροταφείου του Δήμου μας για τη λειτουργία ανθοπωλείου.

(ώρα έναρξης 11.00 π.μ.- ώρα λήξης προσφορών 11.30 π.μ. )

 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.300,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο “Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου”.

 2. Λήψη απόφασης επί του από 12.3.2013 πρακτικού γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας” ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

 3. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

 4. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Λακαφώση Κων/νο.

 5. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

 7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Ζωχιό.

 8. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αγγελική Καλογιάννη.

 9. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αγγελική Καλογιάννη.

 10. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Διατσέγκου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

αφήστε ένα σχόλιο


× τρία = 15