Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση , που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 26η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», που βρίσκεται στην οδό Α. Παπανδρέου αρ. 15 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου ΠΕΤΡΙΔΗ του Ηλία.

2. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (καφετέρια – αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο)»,που βρίσκεται στην οδό Γούναρη αρ. 68 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ΄΄ΛΑΤΣΑΣ-ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Ο.Ε.΄΄.

3. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος «ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)», σε ισόγειο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ήρας 29 και Ερμού του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Αουρέλα ΡΟΥΠΗ του Ρόμπερτ.

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος «ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)»,σε ισόγειο χώρο, που βρίσκεται στην οδό Βουλιαγμένης αρ. 170 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ΄΄ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄.

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων, σε ισόγειο χώρο, που βρίσκεται στην οδό Α. Παπανδρέου αρ. 11 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Κων/νου ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΥ του Ξενοφώντος.

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας), κυλικείου εντός κλινικής που βρίσκεται στην οδό Αγ. Τριάδος αρ. 6 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Κων/νου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βάιου.

7. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση «εργαστηρίου δερματοστιξίας», σε ισόγειο χώρο, που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 45 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Νικολάου ΑΚΟΥΣΟΓΛΟΥ του Σάββα.

8. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (καφετέρια-σνακ μπαρ)», που βρίσκεται στην οδό Κ. Αθανάτου αρ. 22 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου ΚΟΥΣΙΑΚΗ του Ιωάννη.

9. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος «ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ» σε ισόγειο, που βρίσκεται στην οδό Α. Παπανδρέου αρ. 128 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Αγγελικής ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου.

10. Επί της με αρ. 10201/18.2.2013 αίτησης του κ. Λυκούργου Φραγκούλη αναφορικά με την χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος ή επιχ/σης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», σε ισόγειο χώρο, που βρίσκεται στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 2 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της υπό σύσταση εταιρείας των κ.κ. Λυκούργου ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ και Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6379/5637/4.2.2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αλλαγή ή μη του είδους του Κ.Υ.Ε. της «Α. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α.Ε.» στην ήδη χορηγηθείσα 195/2012 προέγκριση για την ίδρυση επιχείρησης από «ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» μέχρι 21.9.2014 αποκλειστικά και μόνο για τα ήδη νομίμως λειτουργούντα καταστήματα της εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 43-45 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Χρήστο ΜΠΑΛΑΣΚΑ.

12. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για διάστημα τριών ετών για το κατ/μα ή επιχ/ση υγ. ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 10 του Δήμου μας, με το διακριτικό τίτλο “ΚΝΟΤ”, ιδιοκτησίας της «ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

 

13. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για αόριστο χρονικό διάστημα για το κατ/μα ή επιχ/ση υγ. ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στην οδό Λαοδίκης αρ. 41 του Δήμου μας, με το διακριτικό τίτλο “HOLY SPRIT”, ιδιοκτησίας της «Ξ.Η. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ-Μ.Ι.ΡΑΛΛΗΣ Ο.Ε.»

14. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για αόριστο χρονικό διάστημα για το κατ/μα ή επιχ/ση υγ. ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην οδό Γρ. Λαμπράκη αρ. 3 του Δήμου μας, με το διακριτικό τίτλο “SOUK”, ιδιοκτησίας της «Β. ΤΟ Β. ΕΣΤΙΑΣΗ Μ. Ε.Π.Ε.»

15. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2013 για το κατ/μα ή επιχ/ση υγ. ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην οδό Ελ. Ανθρώπου αρ. 3 του Δήμου μας, με το διακριτικό τίτλο “WENGE”, ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Πέτρο ΜΠΑΤΣΗ.

16. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2013 για το κατ/μα ή επιχ/ση υγ. ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στην οδό Αγ. Ιωάννου αρ. 12 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «Κ. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κ. Αργυρώ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

αφήστε ένα σχόλιο


6 − τρία =