Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 15η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Έγκριση της Α΄φάσης της μελέτης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.).

2. Έγκριση της Β’ φάσης της μελέτης ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

3. Έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για το έργο “Αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλατείας Χαρίτων και παράπλευρων χώρων (Ο.Τ. 69) Δήμου Γλυφάδας”, πρ/σμού 1.700.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

4. Αίτημα προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για πλήρη χρηματοδότηση της προμήθειας “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Γλυφάδας”.

5. Αίτημα προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για πλήρη χρηματοδότηση της προμήθειας “Σύστημα υπογειοποιημένης συλλογής απορριμμάτων του Δήμου Γλυφάδας”.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της “Προμήθειας εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων ”.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της “Προμήθειας υλικού καθαρισμού απορριμματοφόρων και κάδων απορριμμάτων”.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της “Προμήθειας αδρανών υλικών”.

9. Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για σύναψη σύμβασης με ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ(ΔΚΕΣΟ).

10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής για την κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Πύργου.

11. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του Προέδρου και μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας”.

12. Λήψη απόφασης για υλοποίηση θερινού προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών δημοτικών σχολείων ηλικίας 6 έως 12 ετών.

13. Προμελέτη Σχεδιασμού ΣΜΑ-ΚΔΑΥ –Αναθεωρημένο Κείμενο.

Γλυφάδα, 11.4.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


οκτώ + = 16