ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 16η Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Λήψη απόφασης για κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού του προσώπου ‘’Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας – ΚΑΠΠΑ’’ οικον. έτους 2015.

2.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια υλικών και συναφείς υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής στεγάστρων γκαράζ».

3.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 50.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη».

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.996,60 € (συμ/νου ΦΠΑ) , που αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και λοιπων ειδών αρχειοθέτησης γραφείου»

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) , που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συναφής συντήρηση ηχητικών συστημάτων»

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 6.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού συστήματος ολικής κατάκλισης στο λεβητοστάσιο του κλειστού γηπέδου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) , που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή καρπών από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»

8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση τελών φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων Δήμου έτους 2015.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


+ πέντε = 10