ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 2α Οκτωβρίου,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Λήψη απόφασης για κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας έτους 2013

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απολύμανση και μυοκτονία χώρων υπηρεσιών».

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 5.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ».

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ».

5. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 55.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων».

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια σκιάστρων για τα σχολεία»

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 5.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια Προγραμμάτων Οργάνωσης Πολεοδομικού Γραφείου»

8. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 25.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρών».

9. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης εφαρμογών ενιαίου οικονομικού συστήματος και εξειδικευμένων εσόδων πρόσθετης ανάπτυξης λειτουργικότητας και των σχετικών υπηρεσιών παραγωγικής υποστήριξης».

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς αντιμετώπιση δαπάνης χορήγησης νέας ειδικής παροχής υδροδότησης από την ΕΥΔΑΠ.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων για την έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους των κλητήρων του Δήμου.

12. Παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού Όλγας-Ζακύνθου – Κάσου – Έλλης».

13. Παραλαβή μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής/οριστική επέκτασης στο 16ο Δημοτικό σχολείο (μελ. 9/12)»

14. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.062,72 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου Αθηνών κ. Ελένης Διατσέγκου για υποθέσεις του Δήμου.

15. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.307,81 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Μπρούμα για υποθέσεις του Δήμου.

16. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 266,49 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Μαρίας Μπαβέα για υπόθεση του Δήμου.

17. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 314,88 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Μπρούμα για υποθέσεις του Δήμου.

18. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

19. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

20. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

21. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

22. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

23. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

24. Ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Διατσέγκου.

25. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

26. Έγκριση της με αρ. 4847/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

27. Έγκριση της με αρ. 4880/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

28. Έγκριση της με αρ. 4958/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

29. Έγκριση της με αρ. 4959/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α Η Αντιδήμαρχος ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

 

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα + = 9