ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,

 

την 31η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Έκθεση εσόδων – εξόδων 2ου Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2013 (σχετ. η με αρ. 314/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

2. Επανακαθορισμός τελών χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και του ΔΑΚ (πρώην ΕΑΚ) από διάφορους φορείς (Αθλητικούς Συλλόγους, σχολεία, κοινό κ.λ.π.) για την περίοδο 2013 (από 1/09/2013) – 2014. (σχετ. η με αρ. 334/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. «Κ.Α.Π.ΠΑ.»

4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.»

5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 56.560 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 6η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

6. Αποδοχή χρηματικού ποσού 56.560 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 7η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

7. Αποδοχή χρηματικού ποσού 113.200,00 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013 για συντήρηση –επισκευή σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

8. Αποδοχή χρηματικού ποσού 24.170,72 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή του ενός δωδέκατου (1/12) του συνολικού ποσού της Ε΄ δόσης άρθρου 27 του Ν. 3756/2009-53Α για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων-έργων, που θα χρηματοδοτηθούν.

9. Αποδοχή χρηματικού ποσού 24.170,72 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή Ιουλίου έναντι δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου , σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009-53Α για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων-έργων, που θα χρηματοδοτηθούν.

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή, κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 85.797,50 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Β΄ Κατανομή 2013) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές.

11. Λήψη απόφασης για αποδοχή , κατανομή και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.208,00 € στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από τους Κ.Α.Π. για υλοποίηση του προγράμματος «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ».

12. Αποδοχή χρηματικού ποσού 40.457,88 € από τους ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων (περιόδου 1.1.2013 έως 30.4.2013).

13. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.» για σύνδεση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) με το δίκτυο φυσικού αερίου.

14. Λήψη νέας απόφασης για απαλλοτρίωση σε ιδιοκτησία , που βρίσκεται στην περιοχή Ευρυάλης και περικλείεται από τις οδούς Πύργου-Ελ. Βενιζέλου –Δημοκρατίας και Κρήτης .

15. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 55Α επί της συμβολής των οδών Γρ.Λαμπράκη , Κύπρου και Ηούς και τον χαρακτηρισμό του σε χώρο πρασίνου.

16. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 14 και 144/2013 προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορά χαρακτηρισμό Κ.Α. του Πρ/σμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2013 , ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων».

18. Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής αναφορικά με τις οικοπεδικές εκτάσεις στη συμβολή των οδών Σερρών, Σαλαμίνας και Στρ.Μακρυγιάννη

19. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων».

20. Επί αίτησης του κ. Ιωάννη Κατσαούνη για κοπή δένδρου .

21. Παραχώρηση χώρου στέγασης στους Πολιτιστικούς Συλλόγους ΑΡΚΑΔΩΝ και ΛΑΚΩΝΩΝ.

Γλυφάδα, 25.7.2013 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


× 6 = είκοσι τέσσερα