ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 18η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το θέμα :

Έγκριση της Β1 Φάσης της μελέτης «Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 18η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (σχετ. η με αρ. 636/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π. «Κ.Α.Π.ΠΑ.» οικ. έτους 2013 (σχετ. η με 164/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης καθιέρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2014.

 

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής έτους 2014 με βάση την από 5.12.2008 Σύμβαση πώλησης Φυσικού Αερίου.

 

 1. Ανακήρυξη τουέκτακτου και πληρεξούσιου πρέσβη της Δημοκρατίας του ΚαζακστάνΣ. Νουρτάγεφ σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Γλυφάδας .

 

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής χρέωσης δαπάνης κατασκευής πεζοδρομίων για τα έτη 2010 – 2011 – 2012 – 2013.

 

 1. Λήψη απόφασης για καθαίρεση των κατασκευών και κτισμάτων εντός της νησίδας της οδού Γρ.Λαμπράκη επί της οδού Αγγ.Μεταξά και η απόδοση του χώρου προς κοινή χρήση.

 

 1. Λήψη απόφασης για λύση της σύμβασης μίσθωσηςτου περιπτέρου εντός της νησίδας της οδού Γρ.Λαμπράκη επί της οδού Αγγ.Μεταξά και απόδοση της εγγυητικής επιστολής στη μισθώτρια Σαμαντζή Ζωή του Ιωάννη.

 

 1. Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού , Ειδικού Τέλους και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων , έτους 2013.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών ετών 2008 – 2013 στον Δημητρίου Οδυσσέα , κατόπιν της ανάκλησης της από 18.6.1991 Πράξης διορισμού του (ΦΕΚ 1193/Γ/2013).

 

 1. Παράταση χρονικής διάρκειας και πρόσθετων εργασιών της εργασίας «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων»

 

 1. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρέωστητα.

 

 1. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 1. Ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Γεωργιάδη Παναγιώτη.

 

 1. Διαγραφή ποσού χρέωσης για τηφύλαξη οστώντου Ζησιμάτου Γεράσιμου και Σταματίνας για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013.

 

 1. Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων στο Ταμείο του Δήμου οφειλών της εταιρείας «ΙΩ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

 1. Επί αίτησης της κ. Λιάκου Παρασκευής για μετονομασία οδού (σχετ. η με αρ. 257/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 1. Λήψη απόφασης επί του από 11.12.2013 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων ως αχρήστων προς καταστροφή τους.

 

 1. Χορήγηση άδειας εσκαφής.  Γλυφάδα, 13.12.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Άννα – Φωτεινή Σάκκου  

αφήστε ένα σχόλιο


− 4 = τρία