ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 30η Ioυνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

Αποδοχή χρηματικού ποσού 116.496,49 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή Ιανουαρίου – Μαϊου έναντι δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 – 53 Α΄ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων – έργων.

 

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014.

 

Αναμόρφωση – Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

 

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του πρ/σμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2014.

 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

Αντικατάσταση της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ανακατασκευή διαφόρων στοιχείων σε παλαιά σχολικά κτίρια του Δήμου Γλυφάδας» (χρημ/ση ΟΣΚ) με νέα και με τίτλο «Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά στο 3ο – 18ο Δημοτικό Σχολείο, στο 3ο Γυμνάσιο και Παπαδάκειο Νηπιαγωγείο καθώς και θερμομόνωση δώματος στο Παπαδάκειο Νηπιαγωγείο»

 

Παραχώρηση της πλατείας Κατράκη για τη διοργάνωση έκθεσης βιβλίου.

 

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών με συναφείς υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

 

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων παντοπωλείου»

 

Επί αιτήματος κατοίκου για κοπή δένδρου .

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα + = 12