ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15 την 14η Ioυλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 5.914,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς για τη συμμετοχή του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ» στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 1η Κατανομή Πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 2η Κατανομή Πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 3η Κατανομή Πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 4η Κατανομή Πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 5η Κατανομή Πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 6η Κατανομή Πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επί αιτήματος του «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» για τροποποίηση της 143/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και πρόσθετων»

Γλυφάδα,10.7.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


5 − τέσσερα =