ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 5ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 5ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Υ.Ε (υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

Ο Δήμος Γλυφάδας προγραμματίζει την πρόσληψη 46 εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων Υ/Ε υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 5μήνης διάρκειας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr  χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15) 4ος όροφος Πληροφορίες: Βασίλης Παλιούρας – 213 2025 395-6

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κάρτα ανεργίας

Κάρτα ανεργίας Συζύγου (αν υπάρχει)

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Κ.Α

ΑΣΤ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.Μ.Κ.Α -ΕΤΑΜ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα − 1 =