Ο Δήμος Γλυφάδας συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Γλυφάδας συμμετέχει στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους, του έτους 2013. Το πρόγραμμα υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διανομή τροφίμων θα ξεκινήσει το 2014.

Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

Συγκρίσιμο εισόδημα Απορίας 2013

Ατομικό

μέχρι 7.200

Οικογενειακό

 

2 μέλη

μέχρι 10.700

3 μέλη

μέχρι 11.520

4 μέλη

μέχρι 14.400

5 μέλη

μέχρι 17.280

Με περισσότερα μέλη

Προσαύξηση κατά 2.880 ευρώ

Περιπτώσεις αναπηρίας 67% και άνω

Προσαύξηση κατά 3.600 ευρώ άπαξ

άρθρο 4 παρ.Α της 279/23460/2013 ΚΥΑ ΦΕΚ 414Β’/22-02-2013

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • θεωρημένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1 -31 Μαΐου 2013

ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα – Aρχιπελάγους 31- 210.9651207 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 9.00-2.00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

afisa 1 afisa 2

αφήστε ένα σχόλιο


6 − = πέντε