ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ!

Μεγάλες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα βλέπουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Πλέον αυτό που ισχύει είναι ότι: «Από το 2017, θα υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης ταξινόμησης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με αυτόν τον τρόπο αυτοκίνητα που πριν την πρώτη ταξινόμησή τους (πήραν πινακίδες) στην Ελλάδα είχαν ταξινομηθεί σε χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ θα αποτελούν πλέον παλαιότερα αυτοκίνητα για την επιβολή των Τελών Κυκλοφορίας».

Μέχρι πέρσι όσα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είχαν εισέλθει στην Ελλάδα τα Τέλη Κυκλοφορίας υπολογίζονταν με βάση την 1η Άδεια Κυκλοφορίας τους στην χώρα μας και όχι την 1η Άδεια Κυκλοφορίας τους στο άλλο κράτος-μέλος. Έτσι τα Τέλη Κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα μετά την 1/11/2010 υπολογίζονταν με τους ρύπους και όχι με τον κυβισμό.

Για παράδειγμα αν κάποιος είχε εισάγει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο το Νοέμβριο του 2011 και είχε πρωτοκυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος το 2006 τα Τέλη Κυκλοφορίας που κατέβαλε ο ιδιοκτήτης του ήταν ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων του οχήματος.

Από το 2017 τα Τέλη Κυκλοφορίας που καταβάλει ο ιδιοκτήτης του θα είναι ανάλογα με τον κυβισμό του κινητήρα και όχι με τους ρύπους, καθώς μετράει η ημερομηνία που πήρε άδεια στην προηγούμενη χώρα.

Έτσι πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα δρουν δραματικές αλλαγές στα Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων τους που σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά αυξημένα και σε άλλες μειωμένα.

  • Αν κάποιος έχει στην κατοχή του ένα όχημα 1.300 κ.εκ. diesel και έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2006 στη Γερμανία αλλά η πρώτη Άδεια Κυκλοφορίας στην Ελλάδα έχει εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2011 τα Τέλη Κυκλοφορίας ανέρχονταν σε 148,8 ευρώ. Με το νέο καθεστώς τα Τέλη Κυκλοφορίας τους συγκεκριμένου εισαγόμενου οχήματος θα ανέρχονται σε 135 ευρώ. Δηλαδή τα Τέλη Κυκλοφορίας θα μειωθούν σε ποσοστό 9,2%.
  • Αντίθετα σε ένα δίλιτρο αυτοκίνητο  του 2006 το οποίο όμως έχει εισαχθεί στην Ελλάδα το 2011 τα Τέλη Κυκλοφορίας 2016 ανέρχονταν σε 421,5 ευρώ. Με το νέο καθεστώς τα Τέλη Κυκλοφορίας 2017 θα ανέρχονται σε 690 ευρώ.
  • Αντίστοιχα σε ένα αυτοκίνητο εισαγωγής 1.355 κ.εκ. diesel και έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2006 στη Γαλλία και έχει άδεια κυκλοφορίας του 2011 στην Ελλάδα με εκπομπές ρύπων 101 γραμμάρια τα τέλη κυκλοφορίας ήταν 98,98 ευρώ και πλέον διαμορφώνονται σε 135 ευρώ.
  • Ένα αυτοκίνητο 1.359 κ.εκ. diesel και έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2006 στη Γαλλία και έχει άδεια κυκλοφορίας του 2012 στην Ελλάδα και εκπομπές ρύπων 120 γραμμάρια τα τέλη ήταν 117,6 ευρώ. Πλέον διαμορφώνονται στα 255 ευρώ.

Από το Νοέμβριο του 2010 έχουν εισαχθεί στη χώρα μας περισσότερα από 150.000 μεταχειρισμένα και πάνω από το 50% αυτών των οχημάτων αφορά σε μοντέλα με πρώτη ταξινόμηση πριν το 2007. Οι ιδιοκτήτες αυτοί πλήρωναν Τέλη κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων και όχι τον κυβισμό.

Έτσι για ένα αριθμό οχημάτων υπήρξε κατάταξη σε άλλη κατηγορία τελών, λόγω της υποχρέωσης της χώρας για συμμόρφωση με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 46 ν. 4410/2016).

Πρόκειται για οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα και πλέον τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο διαβίωσης, καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η ανακατάταξη αφορά περίπου 133.000 οχήματα από σύνολο άνω των 5.500.000. Από αυτά για τα 41.978 υπήρξε μείωση των τελών κυκλοφορίας, για τα 60.234 δεν υπήρξε μεταβολή και για τα 31.854 υπήρξε αύξηση.

Η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με την ΠΟΛ 1143/2016 κοινοποιείται το άρθρο 46 του ν. 4410/2016 με το οποίο αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 και της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 και επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες υπολογισμού Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης, οχήματα.

Συγκεκριμένα όπου στις παραπάνω διατάξεις γίνεται αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».

Κατά συνέπεια, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα από άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα».

Πόσα θα πληρώσετε για τέλη κυκλοφορίας το 2017

Για επιβατικά αυτοκίνητα, για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως στις 31/10/2010, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους:

Κυβισμός σε κ. ε. Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα το έτος:
έως 2000 από 2000 έως 2005 από 2006 έως 31/10/2010
έως 300 κ.ε. 22 € 22 € 22 €
από 301 κ.ε. έως 785 κ.ε. 55 € 55 € 55 €
από 786 κ.ε. έως 1071 κ.ε. 120 € 120 € 120 €
από 1071 κ.ε. έως 1357 κ.ε. 135 € 135 € 135 €
από 1358 κ.ε. έως 1548 κ.ε. 225 € 240 € 255 €
από 1549 κ.ε. έως 1738 κ.ε. 250 € 265 € 280 €
από 1739 κ.ε. έως 1928 κ.ε. 280 € 300 € 320 €
από 1929 κ.ε. έως 2357 κ.ε. 615 € 630 € 690 €
από 2358 κ.ε. έως 3000 κ.ε. 820 € 840 € 920 €
από 3001 κ.ε. έως 4000 κ.ε. 1025 € 1050 € 1150 €
από 4001 κ.ε. και άνω 1230 € 1260 € 1380 €

Για τα επιβατικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και έπειτα, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ/χλμ) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών CO2 σε ευρώ
0-90 (γρ./χλμ.) 0,00 €
91-100 (γρ./χλμ.) 0,90 €
101-120 (γρ./χλμ.) 0,98 €
121-140 (γρ./χλμ.) 1,20 €
141-160 (γρ./χλμ.) 1,85 €
161-180 (γρ./χλμ.) 2,45 €
181-200 (γρ./χλμ.) 2,78 €
201-250 (γρ./χλμ.) 3,05 €
άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,72 €

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Μπορείτε να τις δείτε στις νέες άδειες κυκλοφορίας στον κωδικό V.7. Η τιμή αφορά CO2 (gr/km).

Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CΟ2 με την αντίστοιχη τιμή των τελών κυκλοφορίας του πίνακα. Δηλαδή, αν ένα όχημα έχει εκπομπές 172 γρ/χλμ, τότε τα τέλη του είναι 172×2,45=421,40 €.

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα × = 32