ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ”

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιδρύθηκε στις 19 Ιουνίου 2013 η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων Κοιν.Σ.Επ.» που έχει έδρα στον δήμο Γλυφάδας.

Πρόκειται για ένα αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και κύριο αντικείμενο λειτουργίας την απασχόληση των ανέργων συμπολιτών μας (Ευάλωτες ομάδες, Ν.4910/2011, άρθ.1 παρ 4β).

Ο καταστατικός σκοπός ίδρυσης του σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδρυτικού καταστατικού και
σύμφωνα με τον ως άνω νόμο 4910/11 (αρθρ. 1) είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κοιν.Σ.Επ, βάσει του Ν.4910/11 άρθρ,12 παρ.5 μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθμού για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων τηρούμενων κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Οι καταστατικοί σκοποί λειτουργίας του Συνεταιρισμού αναφέρουν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες :

1) Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε Δημότες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΟΤΑ και άλλα ΝΠΔΔ. 2) Υπηρεσίες φύλαξης και συνοδείας ανηλίκων ή ενηλίκων. (Βοήθεια στο σπίτι, φύλαξη παιδιών, συντροφιά ηλικιωμένων κ.α).- Υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ. 3) Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης επαγγελματιών. 4) Παροχή υπηρεσιών διανομής εντύπων, δειγμάτων. 5) Εκμετάλλευση κυλικείων όλων των τύπων και χώρων εστίασης. 6) Υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης, Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Ενηλίκων, μουσικών και άλλων εκδηλώσεων. 7) Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Αποψίλωση. Πυρασφάλεια. 8) Συντήρηση αθλητ. εγκαταστάσεων και παιδότοπων, συντήρηση κήπων, κ.α 9) Υπηρεσίες σταθερής η εποχούμενης φύλαξης. 10) Υπηρεσίες σχολικού τροχονόμου. 11) Υπηρεσίες ανακύκλωσης.

 

ο Πρόεδρος Κατωμέρης Στυλιανός

ο Γεν. Γραμματέας Λαγός Σταύρος

αφήστε ένα σχόλιο


× τέσσερα = 28