ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Ως προ της καντίνα που παράνομα εκμεταλλεύονταν «ο εκδότης και δημοσιογράφος», Ζ. Η, στη συμβουλή της Λ. Βουλιαγμένης και Γρ. Λαμπράκη (και με κλεμμένο νερό έκανε & λάτρα) η οποία, (κατόπιν εγγράφου του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ελληνικού προς το Δήμο Γλυφάδας και λόγω οφειλών -19.600,00 ευρώ – προς τον εν λόγω Δήμο), οριστικά έκλεισε με την αρ. 43/2013 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας (γι΄αυτό ο εν λόγω «εκδότης και δημοσιογράφος» πνέει μένεα κατά του δημάρχου Κώστα Κόκκορη),

σας πληροφορώ ότι σχετική αίτηση Αναστολής του Σπαχή Ιωάννη, (δηλαδή αυτού που είχε λάβει την σχετική άδεια για εγκατάσταση και προσωπική χρήση της καντίνας), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, έγινε δεκτή υπό τους κατωτέρω όρους:

α) εντός 20 ημερών από την επίδοση της αρ. Ν639/2013 αποφάσεως να καταβάλει στο Δήμο Γλυφάδας 2.000,00 ευρώ ΚΑΙ να απομακρύνει τον εξοπλισμό της καντίνας &

β) Ο Δήμος Γλυφάδας σε ένα μήνα από την επίδοση της ως άνω αποφάσεως, υποχρεούται να μεριμνήσει για την τήρηση των παραπάνω όρων και στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι, η χορηγούμενη αναστολή που δόθηκε μέχρι την συζήτηση της ανακοπής, αυτεπαγγέλτως αίρεται.

18-07-2013. Γιαννακόπουλος Αναστάσιος.

eydap

KANTINA

αφήστε ένα σχόλιο


8 + = εννέα