ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόκειται από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου να τεθεί σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής εμβέλειας «Μητρώο Πολιτών», το οποίο θα διασυνδέει 1036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης:

 

1. Το Δημοτολόγιο Γλυφάδας αλλά και τα ΚΕΠ του Δήμου μας (όπως και των υπολοίπων Δήμων της χώρας) δεν θα μπορούν να παρέχουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και άλλες πράξεις που αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες από την Παρασκευή 12-1-18 και ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 21-1-2018 και ώρα 15:00.

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών δεν θα διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στην καταχώριση είτε στα βιβλία δημοτολογίου είτε στις τοπικές βάσεις δημοτολογίων.

 

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνον εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου, από τα οποία – σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις – θα εκδοθεί πιστοποιητικό, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη.

 

Επίσης σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις (βλ. έκδοση διαβατηρίου) δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά δημοτολογίου από τις τοπικές βάσεις δημοτολογίου και τα χειρόγραφα βιβλία δημοτολογίου.

 

2. Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχείου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 15:00. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων των κατά τόπους Ληξιαρχείων θα γίνει τη Δευτέρα 22/01/2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου θα γίνεται στα χειρόγραφα βιβλία των Ληξιαρχείων.

 

Τα υπόλοιπα ληξιαρχικά γεγονότα θα δηλώνονται μετά την ημερομηνία έναρξης του Μητρώου Πολιτών.

 

Παρακαλούνται οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να προσέρχονται στις υπηρεσίες Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου και των ΚΕΠ, από την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, όπου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών.

αφήστε ένα σχόλιο


πέντε × 6 =