ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Το πρόβλημα της εγκατάστασης Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας, ή Σταθμών Βάσης, όπως και κάθε πρόβλημα, έχει την επιστημονική και την πολιτική του διάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση το επιστημονικό πρόβλημα συνίσταται στο εάν η μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προέρχονται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλεί βλάβες στην υγεία των ανθρώπων, π.χ. καρκίνος, και ποια είναι τα ανεκτά όρια έκθεσης στην ακτινοβολία αυτή.

Με δεδομένο ότι στην κοινωνία υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, που στην περίπτωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας εκφράζονται από τη μια από τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών ομίλων και από την άλλη από τα συμφέροντα υγιεινής και ασφάλειας της κοινωνίας, το πολιτικό πρόβλημα είναι το ποια συμφέροντα προτάσσονται.

Στην εισηγητική έκθεση για την καθιέρωση διαδικασιών fast track για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας, αναφέρεται «…πρέπει να διευκολυνθεί η δραστηριοποίηση των εταιρειών που ήδη έχουν επενδύσει πολλά χρήματα». Με την απόφαση Αριθ. 11926/261 (ΦΕΚ Β 453/22-03-2011) “Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών” ουσιαστικά νομιμοποιούνται οι 6.000 παράνομες από τις 7.500 υπάρχουσες κεραίες, αφού δίνεται περιθώριο δύο ετών στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να τις νομιμοποιήσουν. Εδώ αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι κεραίες είναι καμουφλαρισμένες δείχνει την προσπάθεια απόκρυψης του τι πραγματικά είναι.

Είναι λοιπόν φανερό ότι το συμφέρον των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προτάσσεται του συμφέροντος της υγείας των πολιτών. Άλλωστε και με την προηγούμενη νομοθεσία η υγεία των πολιτών δεν προστατεύεται αφού τα ισχύοντα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας κυμαίνονται από 3.15 μέχρι 7 W/m2 [i],[ii],[iii], τιμές υπερβολικά υψηλές που έχουν καθοριστεί με βάση τη βραχυπρόθεσμη έντονη έκθεση και όχι τη μακροπρόθεσμη συνεχή έκθεση σε χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αντίθετα αν τα όρια έκθεσης είναι 100 μW/m2 είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπερβαίνονται σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, στην κεντρική και νότια περιοχή του Belo Horizonte στη Βραζιλία, όπου και εκεί ισχύουν τα ίδια όρια με την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι σε απόσταση 500 μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας ο αριθμός θανάτων από καρκίνο είναι σχεδόν τριπλάσιος απ’ ότι σε άλλες περιοχές, οι μέγιστες τιμές ενεργειακής συγκέντρωσης ήταν 0.4 W/m2, και οι ελάχιστες 400 μW/m2 [iv]. Ανάλογες μέγιστες τιμές μετρήθηκαν και από την επιτροπή στην διασταύρωση των οδών Αρχιπελάγους 71 και Άθωνος όπου υπάρχει παράνομη κεραία βάσης.

Για το λόγο αυτό, χώρες όπως η Ελβετία και η Ιταλία έχουν εκδώσει νόμους με τους οποίους ορίζουν ότι σε ευαίσθητους χώρους, όπως κατοικίες, σχολεία κλπ, δηλαδή σε κατοικημένες περιοχές, εφαρμόζονται υποπολλαπλάσια όρια για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα. Επίσης πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχουν υιοθετήσει όρια για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά της ICNIRP.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναγνωρίζει την ύπαρξη κενών στις γνώσεις μας σχετικά με τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο και γι’ αυτό έχει αναλάβει πρωτοβουλία καθοδήγησης της επιστημονικής έρευνας για την κάλυψη των κενών αυτών. Το γεγονός όμως είναι ότι η ψηφιακή τετραγωνική κυματομορφή από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που περιλαμβάνει παλμούς υψηλής έντασης θεωρείται βιολογικά πιο ισχυρή από την παλαιότερη αναλογική ημιτονοειδή κυματομορφή.

Η ασύρματη ακτινοβολία είναι, μεταξύ των άλλων, κατασταλτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Αποτελεί μια μορφή ενεργειακής μόλυνσης του αέρα και έτσι πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε. «Υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία παλμικής διαμόρφωσης μπορεί να έχουν επιπτώσεις υγείας, με μακροχρόνια έκθεση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα τωρινά όρια έχουν αγνοήσει την διαμόρφωση του κύματος σαν παράγοντα των επιπτώσεων στον άνθρωπο και γι’ αυτό είναι ανεπαρκή για την προστασία του κοινού από την χρόνια έκθεση σε μορφές παλμικά διαμορφωμένων σημάτων» [v].

Το συμπέρασμα της επιστημονικής ομάδας BioInitiative Working Group[v], που έλαβε υπόψη πάνω από 2000 έρευνες στο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών ήταν ότι, η ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, βλάβες στα νευρικά κύτταρα [vi] και αύξηση του οξειδωτικού στρες [vii].

Ο Δρ. Gerard Hyland, βιοφυσικός στο Πανεπιστήμιο Warwick, και 2 φορές υποψήφιος βραβείου Νόμπελ Ιατρικής λέει: «Στην ερώτηση αν υπάρχει αποδεδειγμένα πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα ναι. Στην πραγματικότητα είναι μάλλον απίθανο να είχε εγκριθεί ένα νέο φάρμακο αν υπήρχε αντίστοιχη αβεβαιότητα για την βλαπτικότητα του» και συνεχίζει: «η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς πρέπει οπωσδήποτε να εμποδιστεί: το οικονομικό όφελος δεν πρέπει να επιτραπεί να είναι το κυρίαρχο μέλημα» [v].

Με άλλα λόγια δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία το επιχείρημα που προβάλλεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και από πολιτικούς και επιστημονικούς φορείς, ότι μέχρι να υπάρξουν επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας την καταστροφική για την υγεία επίδραση της μακρόχρονης έκθεσης σε χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία, γεγονός που απαιτεί αρκετές δεκαετίες, προχωράμε στην εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός οικιστικών ιστών. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις είναι αρκετό, όταν όμως υπάρχουν επιδημιολογικές έρευνες που έχουν συνδέσει την παρουσία κεραιών κινητής τηλεφωνίας με την σημαντική επιδείνωση της υγείας του γειτονικού πληθυσμού, όπως:

Στη Βραζιλία: όπως αναφέρθηκε το 75% των θανάτων από καρκίνο στο Belo Horizonte καταγράφηκε σε απόσταση 500 μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας (Dode) [iv],

Στο Ισραήλ: 300% αύξηση των καρκίνων (900% για τις γυναίκες) σε απόσταση 350 μ. (Wolf [ix]),

Στη Γερμανία: περισσότεροι καρκίνοι και γρηγορότερη εμφάνιση τους (8 χρόνια νωρίτερα) για αυτούς που διέμεναν σε απόσταση 400 μ. από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για 10 χρόνια [x],

Στην Ολλανδία: αύξηση πονοκεφάλων, πόνου και ναυτίας [xi],

Στην Ισπανία : αϋπνία, κατάθλιψη, κούραση, πονοκέφαλοι, δυσκολία συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης, διαταραχές όρασης και ακοής, ναυτία, ευερεθιστότητα, δερματικά καρδιοαγγειακά και κινητικά προβλήματα σε απόσταση 300 μ. από σταθμούς βάσης (Santini [xii],[ xiii], Oberfeld [xiv]),

τότε η αντίθεση της κοινωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Συμπερασματικά η κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί και το ελάχιστο ρίσκο μόνο και μόνο γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα και την κερδοφορία κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιαυτό προτείνεται η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας να γίνεται εκτός οικιστικού ιστού, και σε απόσταση τουλάχιστον 1 χλμ, στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Γλυφάδας. Αυτό αφορά τις «νόμιμες» και τις «παράνομες», τις εγκατεστημένες και υπό εγκατάσταση κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Ζητάμε:

1. Την άμεση κατάργηση των νόμων 4053/2012 και 4070/2012 οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών και μετά την κατάθεση δικαιολογητικών εντός 18μήνου. Οι νόμοι αυτοί προφυλάσσουν το μονοπωλιακό κέρδος και δεν υπολογίζουν την υγεία των πολιτών.

2. Την άμεση αφαίρεση των κεραιών στην Αρχιπελάγους 71 και Άθωνος και Ανδρέα Παπανδρέου 60 και Οιδίποδος.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[i]International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP

[ii]Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ

[iii]Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας – ΕΕΑΕ

[iv] Dode et.al., (2011). Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality, Minas Gerais state, Brazil, Elsevier.

[v] Carl Blackman, BioInitiative Report, Section 14.

[vi] Eberhardt, Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones, Electromagn Biol Med. 2008;27(3) -88.

[vii] Yurekli, GSM base station electromagnetic radiation and oxidative stress in rats, Electromagn Biol Med 25(3):177.

[viii] How Exposure to GSM & TETRA Base-station Radiation can Adversely Affect Humans by G J Hyland.

[iv] Wolf R, Wolf D, (April 2004) Increased incidence of cancer near a cell-phone transmitter station, International Journal of Cancer Prevention, 1(2) April 2004.

[x] http://www.tetrawatch.net/papers/naila.pdf.

[xi] http://www.scribd.com/doc/11821258/TNO-Study-GSM-and-UMTS-deadly-cell-phone-signals.

[xii] Santini, Symptoms experienced by people in vicinity of base stations: II/ Incidences of age, duration of exposure, location of subjects in relation to the antennas and other electromagnetic factors, Pathol Biol (Paris). 2003 Sep;51(7):412-5.

[xiii] Santini, Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex, Pathol Biol (Paris) 2002 Jul;50(6):369-73.

[xiv] Oberfeld, The Microwave Syndrome – Further Aspects of a Spanish Study, Conference Proceedings.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δρ. Σταύρος ΤΑΣΣΟΣ, Γεωφυσικός

Δημοτικός Σύμβουλος, Συντονιστής

Στέλιος ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Φαρμακοποιός

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Μηχανολόγος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

αφήστε ένα σχόλιο


8 − = πέντε