ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 25ηΑυγούστου 2015,  ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Λήψη απόφασης επί του από 18/08/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής επιβατών Δημοτικής συγκοινωνίας», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

 

2.    Λήψη απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής συγκοινωνίας» πρ/σας δαπάνης 73,800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

 

3.    Λήψη απόφασης επί του από 18/08/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 47.000,00 (συμ/νου ΦΠΑ).

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


4 + = δώδεκα