ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 24η Νοεμβρίου 2015,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 2.30 μ.μ., για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Λήψη απόφασης για ανατροπή της με αριθμό 554/6-10-2014 Πρότασης (Έκθεσης) Ανάληψης Υποχρέωσης και εκ νέου διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.599,94 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση φορητών συσκευών πυρόσβεσης».

2.    Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της Κεντρικής Πλατείας Β. Κατράκη (ο χώρος που περιγράφεται στην εισήγηση) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

3.    Λήψη απόφασης επί του από 13/11/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης – Γνωμοδότησης του Πρόχειρου Επαναληπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εργαλείων, προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της καθαριότητας και προμήθεια υλικών εξοπλισμού πολιτικής προστασίας», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 72.499,77 € (συμ/νου ΦΠΑ).

4.    Έγκριση των όρων της Μελέτης με αριθ. 169/2015 για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800.00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια υλικών περίφραξης ειδικών προδιαγραφών (τύπου ΝΑΤΟ)».

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 €  (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Οριοθέτηση χώρου νέου κοιμητηρίου Γλυφάδας».

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 €  (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ».

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.305,00 €  (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση προσφύγων.

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.040,09 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Απόστολου Γεωργούλα για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.154,35 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Πινάτση Νικόλαου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

11.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.142,17 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Λακαφώση Κωνσταντίνου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

12.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.062,72 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Τζάνου Φ. Ηλία & Συνεργάτες για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

13.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 4.082,37 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Θωμαϊδη Αναστάσιου για  διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 789,05 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αβαρκιώτη Δημήτριου για  διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

15.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 949,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Τσάπελη Αλέξανδρου για  διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

16.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.368,99 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα για  διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

21.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Καλογιάννη.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


× ένα = 9