ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τουΔήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 20η Οκτωβρίου 2015,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Λήψη απόφασης επί του από 07/08/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

2.    Λήψη απόφασης επί του από 09/10/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συνεργείων» ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 29.999,95 € (συμ/νου ΦΠΑ).

3.    Λήψη απόφασης επί του από 09/10/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων, προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της καθαριότητας και προμήθεια υλικών εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 72.499,77 € (συμ/νου ΦΠΑ).

4.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπανών διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνολικού ποσού 1.964.029,56€,  για τα οικονομικά έτη 2016-2017, που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 1.964.029,56€), πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 191.388,00€) & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 29.990,50€) για τα έτη 2016-2017. Συνολικός προϋπολογισμός 2.185.408,06€» και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης.

5.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπανών διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνολικού ποσού 60.000,00 €,  για το έτος 2015 και το υπόλοιπο για το 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών».

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

7.    Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από τα ένδικα μέσα.

8.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3070/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Απόστολο Γεωργούλα.

9.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3071/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Νικόλαο Πινάτση.

10.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3242/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Κωνσταντίνο Λακαφώση.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


οκτώ × 2 =