ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 

1.            Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση δαπανών τοποθέτησης και αντικατάστασης φωτιστικών επί υπαρχόντων στύλων.

 

2.            Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους δύο (2) υπαλλήλων (κλητήρων) του Δήμου.

 

3.            Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 684.500,94€ που αφορά στην καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2016.

 

4.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης περιμέτρου Γκολφ».

 

5.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 19.997,97 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων».

 

6.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια περιστρεφόμενης βούρτσας τεχνητού χλοοτάπητα».

 

7.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.000,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ».

 

8.            Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της 97/2016 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για το οικονομικό έτος 2016 και 97.975,20€ για το οικονομικό έτος 2017, που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.975,20€ (συμπ. Φ.Π.Α.), κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης και συμπλήρωση της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμών/Εργασιών, με έναν (1) υπάλληλο, προκειμένου να επικουρήσει στη διαδικασία του διαγωνισμού.

 

9.            Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 150.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινου αστικού εξοπλισμού στους κοινόχρηστους χώρους».

 

10.          Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 30.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ».

 

11.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 13.600,00€ για το 2016 και το υπόλοιπο του ποσού για το 2017, που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(Φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.λ.π.)» τεσσάρων (4) ενοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€.

 

12.          «Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.999,99 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ».

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


7 × δυο =