ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 15η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 

 

1.            Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια φυτών, δέντρων κ.λ.π. για τη συντήρηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων» συνολικού προϋπολογισμού 1.324.729,14€.

2.            Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης – Γνωμοδότησης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού που αφορά την εργασία με τίτλο: «Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, αιθουσών, διαδρόμων & κλιμακοστασίων σχολικών μονάδων», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 200.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ)».

 

 

3.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος».

 

 

4.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 8.928,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων».

 

 

5.            Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών».

 

 

6.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρών».

 

 

7.            Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

 

 

8.            Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

9.            Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

 

 

10.          Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Σχινά.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


4 − = μηδέν