ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 20η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 

1.            Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης οριστικοποίησης προσωρινής παροχής ισχύος 135 KVA (Νο 6) με αριθμό παροχής ΔΕΗ 14449893 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση Λαζαράκη & Γ. Κονδύλη.

 

2.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : « Επισκευή λιμενοβραχίονα 1ης μαρίνας».

 

3.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € που αφορά την «Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης τεχνικών και οικοδομικών εργασιών».

 

4.            Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση ανάλογης πίστωσης και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου και λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) με τίτλους:

Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ)»

Β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ)»

Γ) «ΛΟΙΠEΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)».

 

5.            Λήψη απόφασης επί του από 15.4.2016 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια τεχνητών εμποδίων για την αποτροπή πρόσβασης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» συνολικής πρ/σας δαπάνης 73.787,70 € (συμ/νου ΦΠΑ).

 

6.            Λήψη απόφασης επί του από 01/04/2016 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών Πληροφορικής», προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.599,87€ ( συμ/νου ΦΠΑ).

 

7.            Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

 

8.            Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

 

9.            Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

 

10.          Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


ένα × = 1