ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) σε συνδυασμό με τις σχετικές των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄)

σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 5η Νοέμβρη 2013, ημέραΤρίτηκαι ώρα7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014.

 2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου έτους 2014 (η με αρ. 518/2013 απόφαση Ο.Ε.).

 3. Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 (η με αρ. 519/2013 απόφαση Ο.Ε.).

 Γλυφάδα, 1.11.2013

                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 5η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση της με αρ. 139/2013 απόφασης του Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ που αφορά την κατάρτιση «Σχεδίου Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΚΑΠΠΑ έτους 2013».

2. Έγκριση της με αρ.146/2013 απόφασης του Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ που αφορά την κατάρτιση «Σχεδίου Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΚΑΠΠΑ έτους 2014».

3. Έγκριση της με αρ. 105/2013 απόφασης του Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ που αφορά την ψήφιση του πρ/σμού του Κ.Α.Π.ΠΑ έτους 2014.

4. Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 62982/25.10.2013 ερώτησης αναφορικά με τη Δικαστική Απόφαση της εργαζόμενης Ευαγγελίας Ρούσσου (517/2013 απόφαση της Ο.Ε.)

5. Καθορισμός τιμών ζώνης (Ζ.Τ.) για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για περιοχές στα διοικητικά όρια του Δήμου Γλυφάδας, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (που δεν έχει γίνει καθορισμός με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών), (472/2013 απόφαση της Ο.Ε.)

6. Λήψη απόφασης σχετική με την αναγκαιότητα απόδοσης στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ποσού 2.895,00 €, λόγω απώλειας διπλοτύπων είσπραξης τύπου Β΄ και του αντίστοιχου

χρηματικού ποσού.

7. Έγκριση της με αρ. 128/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.ΠΑ που αφορά την αποδοχή δωρεάς από τον Αθλητικό Σύλλογο Πολεμικών Τεχνών «ΝΗΝΕΜΙΑ»

8. Διαγραφή χρέους από πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου του κ. ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Δημητρίου.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υπόγειων κάδων Απορριμμάτων»

10. Επί αίτησης του κ. Μπίλια Αναστάσιου για κοπή δέντρου.

11. Επί αιτήματος της «ΣΚΟΡΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Ο.Ε.» για παραχώρηση χώρου.

12. Επικύρωση των πρακτικών της 1ης, 3ης, 4ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 15ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γλυφάδα, 01.11.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


2 + εννέα =