ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 2α Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Επικύρωση των πρακτικών της 30ης και 31ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρ/σμού του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2016.

3. Λήψη απόφασης για αποδοχή, κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 108.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄ κατανομή 2016) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές.

4. Μεταβολές σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2016-2017.

5. Λήψη απόφασης για διάθεση υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ. – Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας.

6. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων του Δήμου, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α΄) ‘’Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων” έτους 2016.

7. Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος στην ανάκληση αδείας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε προσδιορισμένη θέση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

8. Λήψη απόφασης επί του από 26.2.2016 πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε ΑμεΑ.

9. Λήψη απόφασης επί του από 18.01.2016 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων»

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων»

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αποδυτηρίων, ντουζιέρων και παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών στην παραλία Γλυφάδας»

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου»

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων κήπου»

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων »

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών συντήρησης»

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών σήμανσης με τίτλους : α) Προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια σήμανσης) , β) «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας και γ) «Προμήθεια πινακίδων και στύλων σήμανσης»

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τρέηλερ μεταφοράς εργαλείων και οχημάτων»

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων»

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας»

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου και λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)»

22. Μετατόπιση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Πανδώρας και Αγγ. Μεταξά.

 

Γλυφάδα,26.2.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


εννέα − 6 =