ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 17η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών υδραυλικών εργασιών»

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων ήχου»

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων»

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φυτών , δέντρων κ.λ.π. για τη συντήρηση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων»

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας»

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γερανού ανύψωσης ΑμεΑ»

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντιολισθητικών ταπήτων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (χώροι Δημαρχείου και ΚΕΠ)»

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων»

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση και συντήρηση ακτών»

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, αιθουσών, διαδρόμων και κλιμακοστασίων σχολικών μονάδων»

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις οδών»

14. Επί αιτήματος της κ. Σολωμού Ευαγγγελίας για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Βάσως Κατράκη για έκθεση βιβλίου και λαϊκής τέχνης.

15. Χορήγηση άδειας εκσκαφής (σχετ. η με αρ. 5294/8.2.2016 αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

16. Χορήγηση άδειας εκσκαφής (σχετ. η με αρ. 2618/22.1.2016 αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Γλυφάδα,12.2.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


× δυο = 16