ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔημαρχιακούΜεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 20η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Επικύρωση πρακτικών της 29ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015.

 

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

3. Αποδοχή χρηματικού ποσού 202.462,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 8η – 12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2015 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 

4. Αποδοχή χρηματικού ποσού 84.788,31 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μηνών Ιουλίου-Δεκεμβρίου έτους 2015 για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των Δημοτικών Αστυνόμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄).

 

5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.300 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία έτους 2015 για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας) και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

 

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή, κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 108.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ κατανομή 2015) των σχολείων Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές.

 

7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 124/2013.

 

8. Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα εκμίσθωσης κτιρίου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.

 

9. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση – κατακύρωση, μετά από άγονο διαγωνισμό στο μειοδότη που θα προκύψει, με τίτλο : «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου».

 

Γλυφάδα,15.1.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε μισή ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης (7.00 μ.μ.) προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο αγιασμός καθώς και η κοπή της πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου.

αφήστε ένα σχόλιο


+ 6 = δεκατρία