ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :1. Επικύρωση των πρακτικών της 14ης και 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015.2. Καθορισμός θέσεων για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

3. Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής έτους 2016 με βάση την από 5.12.2008 σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου.

5. Παραχώρηση χρήσης Γυμναστηρίων-Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων Σχολείων σε Αθλητικούς Συλλόγους.

6. Διαγραφή χρεών από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ.

7. Παράταση της σύμβασης της εταιρείας του Ευάγγελου Κων. Συκιώτη, με Διακριτικό Τίτλο EVERYTHING ART, σχετικά με την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εντύπων, προμήθεια μηχανογραφικού χάρτου και προτυπωμένων εντύπων, προμήθεια υλικού για την ενημέρωση των δημοτών και προμήθεια εντύπων».

8. Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Γεννηματά για τη στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Γλυφάδας.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ».

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία μεταφορικών μέσων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 750.000,00 €.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΟΥ GPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ».

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

16. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του κοινωνικού έργου των Ιερών Ναών της Μητρόπολης Γλυφάδας.

17. Λήψη απόφασης για δαπάνες διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά των εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας.

18. Λήψη απόφασης επί αίτησης του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας αναφορικά με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων στο κέντρο της Γλυφάδας το Σάββατο 19.12.2015 (σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.).

19. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας.

20. Επί αίτησης για κοπή δένδρου επί της οδού Δελφών αρ. 122.

21. Επί αίτησης για κοπή δένδρου επί της οδού Αιγύπτου αρ. 31.

22. Επί αίτησης για κοπή δένδρου επί της οδού Αρκαδίας αρ. 25.

23. Επί αίτησης για κοπή δένδρου επί της οδού Αιγύπτου αρ. 67.

24. Επί αίτησης για κοπή δένδρου επί της οδού Προποντίδος αρ. 21.

25. Επί αίτησης για κοπή δένδρου επί της οδού Λαοδίκης αρ. 1.

 

Γλυφάδα, 10.12.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

αφήστε ένα σχόλιο


− δυο = 4