ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1.            Αποδοχή χρηματικού ποσού 117.400,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου, που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

 

2.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Καταπολέμηση thaumetopoea pityokampa (πιτυοκάμπη)».

 

3.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και επισκευή καμερών και συστημάτων ασφαλείας απορριμμάτων».

 

4.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος πυρασφάλειας αμαξοστασίου και ΣΜΑ «.

 

5.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βουρτσών αναρροφητικών σαρώθρων».

 

6.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλακών μαρμάρου».

 

7.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμικού ρολού για τα συστήματα προτεραιότητας στα ΚΕΠ ΤΟΥ Δήμου μας «.

 

8.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού SEATRAK».

 

9.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού απόσμησης κάδων απορριμμάτων και εγκαταστάσεων ΣΜΑ».

 

10.          Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του προσαρτήματος και του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

 

11.          Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

12.          Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργατών της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση 2015 και προέγκριση για το έτος 2016.

 

13.          Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Α. Μεταξά 20-22.

 

14.          Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Σ. Καράγιωργα 5 και Α. Λαζαράκη.

 

15.          Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Μυστρά 121.

 

16.          Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Α. Λαζαράκη 13.

 

17.          Συμπλήρωση απόφασης για καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

18.          Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Το χαμόγελο του παιδιού» για παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση σχολικού bazaar στην πλατεία Εσπερίδων από 09-14/09/2016.

 

19.          Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜεΑ.

 

20.          Τοποθέτηση πινακίδων.

 

Γλυφάδα, 26.8.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


3 + επτά =