ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 22α Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1.            Συζήτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

 

2.            Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Διαδ.Παύλου και Αγγ. Μεταξά (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

3.            Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών, για τη λειτουργία του δικτύου Κοινωνικών Δομών για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Κοινωνικών Δομών.

 

4.            Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

5.            Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεων – πρακτικών της συνεδριάσεως στις 30.12.2015 και 31.12.2015 της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2015.

 

6.            Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών έτους 2014 (22/1-30/9/2014) στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΑΛΙΚΙΑ του Κωνσταντίνου, κατόπιν της 4623/22.9.2014 (ΦΕΚ Β 1385/2014) διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου Γλυφάδας που τον θέτει σε αυτοδίκαιη αργία από 22/1/2014.

 

7.            Διαγραφή χρέους από πρόστιμο παράβασης ΚΟΚ.

 

8.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων» ενδ.πρ/σμού 150.000,00 €

 

9.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος» ενδ.πρ/σμού 15.000,00 €.

 

10.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων , περιοδικών & λοιπών εκδόσεων» ενδ.πρ/σμού 2.000,00 €.

 

11.          Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης με τίτλο «Μίσθωση χημικών τουαλετών» ενδ.πρ/σμού 15.000,00 €.

 

12.          Χορήγηση άδειας εκσκαφής .

 

13.          Επί αιτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων για παραχώρηση χώρου στην παραλία του Δήμου μας.

 

14.          Επί αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ για κοπή δένδρου επί της οδού Ανθέων 11.

 

15.          Επί αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ για κοπή δένδρων επί της οδού Κύπρου 27&29.

 

16.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ήβης 166.

 

17.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρων (θάμνων) επί της οδού Αγ.Νεκταρίου & Κρήτης.

 

18.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Σόλωνος 6.

 

19.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Σ.Καράγιωργα & Λυκούργου.

 

 

 

Γλυφάδα, 10.6.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

αφήστε ένα σχόλιο


× εννέα = 36