ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1.            Έκθεση εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2016.(σχετ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής)

 

2.            Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ».

 

3.            Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού εβδομήντα (70) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια διάρκειας τριών (3) μηνών.

 

4.            Λήψη απόφασης αναφορικά με την κατεδάφιση επικινδύνου κατασκευής (κεραία κινητής τηλεφωνίας) επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 5, Γλυφάδα (σχετ. 59/2016 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

5.            Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας.

 

6.            Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» αρ. μελέτης 57/2015.

 

7.            Αύξηση του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μειωμένου ωραρίου Καλλιόπης Δράκου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Δ΄.

 

8.            Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αριθμών 17/2016 & 40/2016 προηγούμενων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

9.            Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμό 27/2016 απόφασης του Β’ Τμήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (σχετ. 48/2016 απόφ. Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.).

 

10.          Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος στην ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε προσδιορισμένη θέση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

 

11.          Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης του έργου : «Αναμόρφωση κτιρίου πρώην υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας».

 

12.          Λήψη απόφασης για παράταση της από 22.02.2016 υπογραφείσας Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)»

 

13.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

 

14.          Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ) εντός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας της κ. Maya VALCHEVA του Kiril, στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 11 του Δήμου. (από αναβολή)

 

15.          Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ εντός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ)», ιδιοκτησίας της ¨Σ. ΑΛΕΒΙΖΟΣ – Χ. ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗΣ – Ι. ΜΠΕΛΔΕΚΟΥ Ο.Ε.¨ στην οδό Γ. Γεννηματά αρ.81 του Δήμου.

 

16.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια περιστρεφόμενης βούρτσας τεχνητού χλοοτάπητα».

 

17.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια συστημάτων σκίασης για τις ανάγκες γραφείων Δημαρχείου».

 

18.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια επίπλων & σκευών».

 

19.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρών».

 

20.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αμαξοστασίου».

 

21.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης».

 

22.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια τρέιλερ μεταφοράς εργαλείων και οχημάτων».

 

23.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα».

 

24.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαμόρφωση της πλατείας Καραϊσκάκη».

 

25.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων».

 

26.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κινηματοθεάτρου Μελίνα Μερκούρη».

 

27.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια πλακιδίων».

 

28.          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων και συσκευών για τις ανάγκες της καθαριότητας».

 

29.          Διαγραφή χρέους από οφειλή τελών διαφήμισης για πινακίδες σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Γούναρη 141-143 στη ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Μιχαήλ.

 

30.          Διαγραφή χρέους από οφειλή τελών διαφήμισης για πινακίδες σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Α. Παπανδρέου 167 & Πέλλης στην «Αφοί Παρασκευόπουλοι-Γ. Νικολαΐδης-Β. Τσούμας ΟΕ».

 

31.          Λήψη απόφασης οικονομικής ενίσχυσης για το κοινωνικό έργο των ιερών Ναών της Μητρόπολης Γλυφάδας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας ποσού 30.000,00 €.

 

32.          Λήψη απόφασης αναφορικά με σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την επιβολή χρηματικών προστίμων στην MAX OUTDOOR Α.Ε. νόμιμα εκπροσωπούμενης, που έχει τοποθετήσει, χωρίς άδεια, διαφημιστικά πλαίσια σε στέγαστρα στάσεων αφετηριών και

αναμονής επιβατών για εμπορικούς σκοπούς σε πεζοδρόμια στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

 

33.          Λήψη απόφασης αναφορικά με σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την επιβολή χρηματικών προστίμων στην ΝΤΟΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. νόμιμα εκπροσωπούμενης, που έχει τοποθετήσει, χωρίς άδεια, διαφημιστικά πλαίσια σε στέγαστρα στάσεων αφετηριών και αναμονής επιβατών για εμπορικούς σκοπούς σε πεζοδρόμια στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

 

34.          Διαμπερής κυκλοφορία οδού Άργους (σχετ. 77/2016 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

35.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Νησσούς 5.

 

36.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Παναγούλη και Τσιτσάνη.

 

37.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μυστρά 127.

 

38.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ψηλορείτου 18.

 

39.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Γορτυνίας 41.

 

40.          Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αχιλλέως 11.

 

Γλυφάδα, 19.5.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


− τρία = 0