ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 30η Μαρτίου 2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας.

2. Συμπλήρωση της 206/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας του άρ. 266 ν. 3463/06 με την επωνυμία ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων ΚΑΠΠΑ οικ. 2012 (σχετ. η 185/2015 απόφαση Δ.Σ. του ΚΑΠΠΑ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Γλυφάδας»

5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναμόρφωση κτιρίου πρώην Δημ.Αστυνομίας» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών οδοποιϊας και ασφαλτικού»

7. Συμπλήρωση της με αρ. 300/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης καθιέρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015»

8. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων για το έτος 2016.

9. Λήψη απόφασης σχετική με την αναγκαιότητα απόδοσης στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ποσού 271.260,00 € λόγω έκδοσης της με αρ.πρωτ. 18006/27.5.2015 απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης τεχνικών και οικοδομικών εργασιών»

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο «Εργασίες εξωραϊσμού παραλίας»

12. Διαγραφή χρεών από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ.

13. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

14. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

15. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας.

16. Ρύθμιση στάθμευσης επί της οδού Γυθείου.

17. Χορήγηση άδειας εκσκαφής.

18. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Οινόης 23.

19. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κίου & Καράγιωργα.

20. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγ.Νεκταρίου 82.

21. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κορυτσάς & Πατρών 9.

22. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ήρας 25.

23. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Σικελίας 4.

24. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Σουλίου (τέρμα) .

25. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ηρακλείου 28.

26. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγ.Λαύρας 58.

27. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Πάφου 6.
Γλυφάδα, 24.3.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

αφήστε ένα σχόλιο


5 + τέσσερα =