ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΙΔΗΣ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

Προς :Αξιότιμους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους Γλυφάδας και Αρχηγών Δημοτικών τους Παρατάξεων.

Με αφορμή της προκήρυξης για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης που διεξάγετε στις 18-2-2015, στην οποία θα συμμετέχω.\Σας ενημερώνω εάν εκλεγώ, με τον παρακάτω τρόπο θα λειτουργήσω.

Δημήτρης Μπουντουτσίδης

18-2-2014

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Πρωτίστως θα ενημερωθώ, για το οργανόγραμμα του Δήμου και την διάθρωση των υπηρεσιών του.

Ταυτόχρονα θα ζητώ περιγραφή θέσης και θέση ευθύνης-αρμοδιότητες που έχει κάθε υπάλληλος.

Παράλληλα δια μέσου του υπολογιστή θα ενημερώσω τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τον υφιστάμενο θεσμό και ποιες είναι η σχέσεις του Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις της Πόλης μας, τις υπηρεσίες του Δήμου, τον Δήμαρχο, τους Αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων, τους Δημοτικούς Συμβούλους και κάθε φορέα της Πόλης.

Α.    ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι βασικές αρχές λειτουργίας, θα στηρίζονται και δειγματοληπτικά αναφέρω:

1ον. Στην αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταγγελλομένων.

2ον. Στην προώθηση θεμάτων που χρονίζουν.

3ον. Στην άμεση εξυπηρέτηση θεμάτων που δύνανται να λυθούν εκτός γραφειοκρατικών καταστάσεων.

4ον.  Στην  ίση μεταχείριση στους πάντες.

5ον. Στην  επιείκεια και διαφάνεια.

6ον. Στην… κ.λ.π, κ.λ.π.

Στην  δημιουργία υπηρεσίας που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων της Πόλης.

Τα ζητήματα-θέματα,  θα ταξινομούνται κατά θεματολογία στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με απόλυτη ημερολογιακή σειρά έτσι ώστε το ιστορικό που θα δημιουργείτε,  απαρέγκλιτα με σειρά προτεραιότητας να τηρείτε.

Αυτή η διαδικασία με το ιστορικό που θα δημιουργείτε και θα καταγράφετε στα αρχεία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα βοηθήσει για να  εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για καλύτερη χρήση των υπηρεσιών, των πολιτών, των επιχειρήσεων της Πόλης μας, αλλά και των επιχειρήσεων του Δήμου για καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Όλα τα παραπάνω, θα είναι προσωπικές μελέτες και Αναλύσεις σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και θα βοηθήσω  στην κατασκευή προγραμμάτων εάν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Δειγματοληπτικά αναφέρω.

α. Τα θέματα, θα αναλύονται, θα μελετούνται και κατόπιν θα προωθούνται και θα υποβάλλονται ως προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και το δημοτικό συμβούλιο.

β. Η υποβολή και η προώθηση των  προβλημάτων των συμπολιτών μας και της επιχείρησης για κακοδιοίκηση ή κακοδιαχείριση που αφορούν  αξιωματούχους της τοπικής μας κοινωνίας, είτε διοικητικούς παράγοντες και υπηρεσίες του Δήμου, δεν θα προωθούνται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εάν προηγουμένως δεν γίνει εξονυχιστικός έλεγχος.

Ύστερα από τα παραπάνω και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση τότε οι συστάσεις  δεν θα έχουν ως στόχο την έννοια του τιμωρού, αλλά ως στόχο την  προοδευτική γνώση για ανάταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ. Η με κάθε νόμιμο μέσο ενίσχυση του αγώνα των συμπολιτών μας δια μέσου του Ο.Η.Ε ή με βάση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ώστε να γίνονται απολύτως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν  από τον Καταστατικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα είμαστε παρόντες.

δ, ε, στ, κ.λ.π,

Η προώθηση και η διαφύλαξη της Ιστορίας της πόλης μας, των παραδόσεων της, τα ήθη και έθιμα και εν γένει του Ελληνικού Πνεύματος και Πολιτισμού αλλά και των προβλημάτων της. Η ενθάρρυνση και η προώθηση αυτών εντός και εκτός Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης της αμφίδρομης δράσης με Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς οργανισμούς, με Σωματεία και Συλλόγους, μέσων μαζικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, με οποιονδήποτε άλλο πολιτιστικό φορέα οποιαδήποτε προελεύσεως σχετιζόμενο με τον Ελληνισμό και τα προβλήματα της είναι μέρος των υποχρεώσεων και θεωρείτε –ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ- για ενημέρωση προς επίλυση των.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Δειγματοληπτικά αναφέρω.

 

1ον. Για κατασκευές για κάλυψη στέγασης απόρων, έργων υποδομής, στήριξη παραγωγής και βιομηχανίας, στήριξη καταστημάτων και επιχειρήσεων, στήριξη κοινωνικών δομών ή μεταφοράς υπηρεσιών.

 

2ον. Για αξιοποίηση ιστορικών χώρων και κτισμάτων, όπως για παράδειγμα την πρώην Αμερικανική Βάση του Ελληνικού (αφού προηγουμένως συνεργαστούμε με τους Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης των όμορων Δήμων) και μεταφορά υπηρεσιών που για χρόνια μένουν αχρησιμοποίητα.

 

3ον. Για στήριξη προστασίας πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών. Ανάπλαση πλατειών, χώροι στάθμευσης, παιδικές χαρές, γήπεδα, σχολεία, αποχέτευση (όμβρια, λύματα). Δρόμοι, καθαριότητα (σκουπίδια, ανακύκλωση κ.λ.π), φωτισμό κτιρίων, νεκροταφείο.

 

4ον. Για στήριξη υποδομών πνευμόνων πρασίνου, πολιτισμού και ψυχαγωγίας,  αθλητισμού και  ίδρυσης οργανισμών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και  ινστιτούτων.

5ον. 6ον. Κ.λ.π.

 

Προτάσεις. Για ίδρυση υποδομών σε χώρους εργασίας ή για ιδρύματα πρόνοιας που προστατεύουν, φροντίζουν, διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή λόγω ηλικίας (ανήλικα τέκνα, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα, κ.λ.π). Προτάσεις για την αξιολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο  τη γνώση, την αυτοπειθαρχία και τη συλλογικότητα.

 

Τέλος,

 Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάποιο Σχέδιο Λειτουργίας για τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Εάν όμως, δεν υπάρχει ή είναι κατά την άποψη μας ελλιπές, θα προταθεί να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ότι,

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ μου θα σας ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΣΧΕΔΙΟ  για συζήτηση με γνώμονα, τις εμπειρίες και γνώσεις που θα έχουμε αποκτήσει.

Σας ευχαριστώ και εάν από το εν λόγω κείμενο βγάλατε συμπεράσματα που σας  εκφράζουν, ζητώ την βοήθεια σας έτσι ώστε αυτόν τον νέο θεσμό να τον προχωρήσουμε όλοι μαζί.

Τον ΘΕΣΜΟ τον στήριζα και εξακολουθώ να στηρίζω, άλλωστε, για αυτόν τον λόγο και την προηγούμενη φορά συμμετείχα.

 

Δημήτρης Μπουντουτσίδης

 Αναλυτής και Προγραμματιστής Εφαρμογών  Η/Υ

 

 

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


+ 2 = δέκα