Δήμαρχος Γλυφάδας και Γ. Γραμματέας Αττικής,

Γράφει ο Δημήτρης Καραπάνος

Άρθρο-καταγγελία για τις αδιαφανείς και παράτυπες ενέργειες του Δημάρχου Γλυφάδας υπό την κραυγαλέα ανοχή του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής .

Ροπές για την σωστή Διοίκηση, διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου.

Στον Δήμο Γλυφάδας υπάρχουν 11 επιτροπές. Συγκεκριμένα προβλέπονται τέσσερες επιτροπές προμηθειών. (Προμηθειών πρασίνου, ηλεκτρολογικού υλικού, Μηχανογράφησης και Πληροφορικής, Υπολοίπων Προμηθειών). Δύο επιτροπές εργασιών.(Μία για εργασίες Τεχνικής φύσεως και μία για τις μη τεχνικές) και πέντε επιτροπές παραλαβών. (Εργασιών, προμηθειών πρασίνου, ηλεκτρολογικού υλικού, μηχανογράφησης και πληροφορικής, υπολοίπων προμηθειών) Σύμφωνα με την νομοθεσία, όλες αυτές οι επιτροπές θεωρούνται συλλογικά όργανα της Διοίκησης του Δήμου για την νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία του, όπως: Διεξαγωγή διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, ανάθεση και παρακολούθηση συμβάσεων, παραλαβή κάθε προμήθειας, υπηρεσίας, εργασίας ή εργολαβίας. Συνεπώς από τις ικανότητες και τα προσόντα των ατόμων που θα στελεχώσουν αυτές τις επιτροπές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα και η διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισης κάθε Δήμου. Τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι υποδειγματικοί υπάλληλοι. Η επιλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 4024/2011 γίνεται με κλήρωση μεταξύ όλων των υπαλλήλων του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Οι προϋποθέσεις του Νόμου συσχετίζονται άμεσα με τα προσόντα κάθε υπαλλήλου, τα οποία κατατάσσονται αξιολογικά κατά τεκμήριο, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των . Αρμόδιος να αποφασίσει ποιος υπάλληλος πληρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου, ώστε να συμπεριληφθεί στους υποψήφιους που θα κληρωθούν για την στελέχωση των επιτροπών αυτών για κάθε Δήμο, είναι ο Δήμαρχος. Στον Δήμο Γλυφάδας υπηρετούν πολλοί υπάλληλοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευσης και με πληθώρα εξειδικεύσεων. Δυστυχώς δεν αξιοποιούνται σύμφωνα με τα προσόντα τους. Από στοιχεία του Δήμου προκύπτει ότι στο τέλος του έτους στις 31-12-2012 που έγινε απογραφή, υπηρετούσαν στο Δήμο 433 υπάλληλοι. Ελάχιστοι έφυγαν από τότε μέχρι σήμερα κι συνεπώς η εικόνα του προσωπικού είναι αμετάβλητη. Από αυτούς οι 255 είχαν όλοι τελειώσει Λύκειο ή το ισοδύναμο με αυτό τεχνικό ή επαγγελματικό Λύκειο ή το παλιό εξατάξιο Γυμνάσιο. Επτά από αυτούς τους 255 αποφοίτους Λυκείου είχαν επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, άλλοι 46 έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή δίπλωμα Πολυτεχνείου και 26 έχουν πτυχίο ανωτέρας πανεπιστημιακής Σχολής (Τ.Ε.Ι). Υπηρετούν και 178 υπάλληλοι κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης ως εργάτες, τεχνίτες, οδηγοί, φύλακες κλπ.

Ένας σωστός Δήμαρχος Γλυφάδας που θέλει με τις πράξεις του και όχι με παχιά λόγια, να υπηρετεί την διαφάνεια, να σέβεται και να προστατεύει τα χρήματα των Δημοτών και του Δημοσίου, αλλά και να είναι δίκαιος και αμερόληπτος απέναντι όλων των υπαλλήλων του Δήμου, δεν θα έκανε ποτέ, αυτά που έκανε για αυτό το θέμα ο νυν Δήμαρχος Γλυφάδας, τα οποία παραθέτω στη συνέχεια.

Αυτοδυσφημιστικές ενέργειες του Δημάρχου μας

Όλες οι παραπάνω επιτροπές είναι εξαμελείς. Απαρτίζονται από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά. Τα μέλη όλων των επιτροπών είναι υπάλληλοι του Δήμου, εκτός της επιτροπής παραλαβής εργασιών εις την οποία ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του υποχρεωτικά από τον Νόμο πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου. Συνεπώς ορίζονται υποχρεωτικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όφειλε συνεπώς ο κ. Δήμαρχος, αφού ούτως ή άλλως το θέμα θα ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό των δύο Δημοτικών Συμβούλων, να ζητήσει την γνώμη και τις απόψεις όλου του Συμβουλίου. Να ακούσει τις απόψεις του Σωματείου των εργαζομένων, να εκθέσει ο ίδιος τον τρόπο, τα κριτήρια και την όλη διαδικασία για τον καταρτισμό της λίστας των υπαλλήλων που θα κληρωθούν σε ανοικτή διαδικασία και σε δημόσιο χώρο για την συγκρότηση των επιτροπών αυτών. Είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων και το σωματείο των εργαζομένων θα υποδείκνυαν τα αυτονόητα που κάθε έντιμος και λογικός άνθρωπος χωρίς υστεροβουλία θα έλεγε. Δηλαδή:

 

1. Να μπουν στην κληρωτίδα για κάθε επιτροπή, όλοι οι κατά τεκμήριο ικανοί και με τα περισσότερα εχέγγυα υπάλληλοι του Δήμου. Οπωσδήποτε όλοι οι έχοντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, όλοι οι διπλωματούχοι Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

2. Ενδεχομένως και όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου ή ισοδύναμων απολυτηρίων με του Λυκείου. Οπωσδήποτε όμως, να μπει στη κλήρωση το μεγαλύτερο μέρος αυτών των υπαλλήλων με κριτήρια αυστηρά μέσα από τον ατομικό τους φάκελο. Στις επιτροπές παραλαβών θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν προς κλήρωση και παλιοί έμπειροι τεχνίτες, ανάλογα με το αντικείμενο, τους προερχόμενοι από την κατώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

3. Εάν κάποιος υπάλληλος κατά τύχη (και όχι στημένα) κληρωνόταν ως μέλος σε περισσότερες της μιας επιτροπής, θα παρέμεινε στην επιτροπή της επιλογής του, αλλά την πιο σχετική με τις γνώσεις του και το αντικείμενο της εργασίας του.

Όσοι δήμαρχοι έχουν φιλοδοξίες να επαναεκλεγούν και θέλουν να κοιτάζουν κατάφατσα και υπερήφανα χωρίς ντροπή τους Δημότες τους, πάνω – κάτω έτσι ενεργούν και αποφασίζουν. Ο δικός μας Δήμαρχος, τίποτε απ’ αυτά δεν έκανε, όπως διαβάζω στην υπ’ αριθμόν 8759/7644/18-2-2013 προσφυγή της κ. Λυγνού, υποψήφιος Δημάρχου από την παράταξη ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, προς τον ελεγκτή Νομιμότητας και Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Καλογερόπουλο Δημήτριο, ο οποίος ταυτόχρονα είναι επικεφαλής του τομέα τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ και διετέλεσε Δήμαρχος Αιγάλεω και πρόεδρος Δήμων και κοινοτήτων Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ). Αντίθετα ενήργησα κατά τρόπο που τον εκθέτει ανεπανόρθωτα. Συγκεκριμένα:

1)Διάλεξε αυθαίρετα μόνος του από τους 433 υπαλλήλους του Δήμου, μόνο 53 εργαζόμενους. Προφανώς αυτούς εμπιστεύεται, ή ελέγχει απόλυτα, ή θεωρεί ικανούς! Με αυτούς τους υπαλλήλους έφτιαξε για τις έντεκα επιτροπές δέκα λίστες από εννέα ονόματα υπαλλήλων η κάθε μία. Και μία λίστα από οκτώ άτομα. Από τους εννιά ή οκτώ της κάθε λίστας οι έξι υποχρεωτικά θα κληρωνόταν.

2)Οι δέκα λίστες των εννέα ατόμων και μια των οκτώ για να συμπληρωθούν χρειάζονται 9Χ10+8= 98 άτομα! Επειδή οι 53 που διάλεξε δεν έφθαναν, έβαλε κάποιους, σε δύο και τρεις μέχρι πέντε επιτροπές, προφανώς για να εκλεγούν στα σίγουρα !

Έτσι όπως κατήγγειλε η κ. Λυγνού ένα υπάλληλος του Δήμου προτάθηκε από τον Δήμαρχο για πέντε επιτροπές! Έξι άλλους υπαλλήλους τους πρότεινε σε τέσσερις επιτροπές τον καθένα. Άλλους πέντε σε τρεις επιτροπές τον καθένα και τρεις υπαλλήλους για δύο επιτροπές τον καθένα!

3)Όλως τυχαίως (;) όσοι προτάθηκαν από τον Δήμαρχο ως μέλη περισσότερων των δύο επιτροπών κληρώθηκαν και είναι ήδη μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά σε δύο, τρεις ή και τέσσερες επιτροπές !

4) Κανενός τα προσόντα από όσους μπήκαν σε πολλές επιτροπές δεν είναι σπάνια ή εξαιρετικά ώστε να υπάρχει έστω φύλλο συκής… για τα προσχήματα . Μάλλον το αντίθετο. Για παράδειγμα ένας οδηγός αυτοκινήτου προτάθηκε από τον Δήμαρχο σε τέσσερες επιτροπές και κληρώθηκε και είναι μέλος και στις τέσσερες! Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών με το μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο στον Δήμο, σήμερα με αυτές τις μεθοδεύσεις απαρτίζεται από τρεις οδηγούς ως τακτικά μέλη. Προφανώς κατά τον κ. Κόκκορη οι οδηγοί αυτοί στοιχειώδους εκπαίδευσης έχουν τα προσόντα πριν παραλάβουν υλικά εκατομμυρίων ευρώ να ελέγξουν τήρηση προδιαγραφών συμβατικών όρων, νομοθεσίας κλπ. Γι’ αυτό και τους πρότεινε ως τους πλέον κατάλληλους, αποκλείοντας δεκάδες εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δήμου, με μεταπτυχιακά διπλώματα, Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, ΤΕΙ κλπ.

5) Με την υπ’ αριθμόν 382/24-1-2013 απόφαση του Δημάρχου ορίσθηκε τριμελής επιτροπή από την εκτελούσα χρέη Διευθύντρια Οικονομικού κ. Μασούρογλου και δύο υπαλλήλους προκειμένου να κάνουν τις κληρώσεις των ονομάτων για την συγκρότηση των επιτροπών. Ο αθεράπευτα προκλητικός και αυτοκαταστροφικός κ. Κόκκορης, όρισε ανεπίτρεπτα και παράνομα ως μέλη της επιτροπής κλήρωσης, δύο υπαλλήλους όλως τυχαίως (;;;) τους ίδιους που τα ονόματα τους ήταν στην κληρωτίδα με πρόταση του Δημάρχου, ο ένας για τρεις επιτροπές και ο άλλος για μία!!

6) Η κ. Μασούρογλου με την 5189/28-1-2013 δημόσια ανακοίνωση της συγκάλεσε την επιτροπή και γνωστοποίησε ότι η κλήρωση θα γίνει στις 30-1-2013 στο Δημοτικό κατάστημα στις 3 το μεσημέρι σε ανοικτή διαδικασία στον συνήθη τόπο, που παγίως για όλες τις ανάλογες διαδικασίες του Δήμου είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

7) Στις 30-1-2013 στις τρεις το μεσημέρι οι δύο παραπάνω υπάλληλοι της επιτροπής κλήρωσης και ταυτόχρονα προταθέντες από τον Δήμαρχο για την κλήρωση, προσήλθαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ήταν κανείς ούτε η πρόεδρος της επιτροπής κ. Μασούρογλου και πήγαν σπίτι τους. Την ίδια ώρα η κ. Μασούρογλου, όπως κατήγγειλε στην προσφυγή της προς τον κ. Καλογερόπουλο η κ. Λυγνού, μόνη της έκανε τις κληρώσεις στο γραφείο της, χωρίς τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής, παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργούλα και κάποιου άλλου άσχετου υπαλλήλου, κατά παράβαση της σχετικής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Φ. 18/01421526/4-11-2011).

8) Ω του θαύματος! Η κληρωτίδα ανέδειξε ως τακτικά μέλη μεταξύ άλλων και τα δύο μέλη της επιτροπής κληρώσεως που δεν παραβρέθηκαν στην διαδικασία της κλήρωσης, και μάλιστα σε περισσότερες της μιας επιτροπής, όπως είχαν προταθεί από τον Δήμαρχο!

Εκτιμώ βάσιμα ότι όλα αυτά τα πρωτοφανή και απαράδεκτα σχετικά με την κλήρωση, δεν τιμούν, αλλά αντίθετα εκθέτουν την κ. Μασούρογλου, η οποία όσο και αφόρητες πιέσεις και αν δέχτηκε, δεν έπρεπε να επιτρέψει να συμβούν όλα αυτά. Ούτε έπρεπε να συντάξει αυτό το διάτρητο πρακτικό κληρώσεως που έκανε μόνη της, ενώ έλειπαν τα άλλα δύο μέλη. Η κ. Λυγνού κατήγγειλε και απέδειξε με έγγραφα στοιχεία όλες τις παραπάνω αδιαφανείς παράνομες και παράτυπες διαδικασίες και αρκετές άλλες που παραλείπω, στον υποτίθεται ελεγκτή Νομιμότητας και Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Καλογερόπουλο.

Το ίδιο έπραξε και το σωματείο των υπαλλήλων το οποίο μάλιστα κάλεσε όσα μέλη του κληρώθηκαν να παραιτηθούν. Τρεις από τους κληρωθέντες παραιτήθησαν και καλώς έπραξαν. Ο ένας μάλιστα ο κ. Ν. Κούρος είχε την παρρησία να καταγγείλει όλα τα παραπάνω ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παγίως κωφεύουν.

Ο κ. Καλογερόπουλος τα είδε όλα άψογα και νόμιμα!

Ο κ. Καλογερόπουλος πρέπει να κουράστηκε και να ίδρωσε πολύ μέχρι να καταλήξει με αστείες και έωλες δικαιολογίες, στην εξασέλιδη απόφαση του να απορρίψει και τους έξι πλήρως τεκμηριωμένους λόγους που επικαλέστηκε η κ. Λυγνού για την ακύρωση της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής που επικύρωσε το παραπάνω πρακτικό κληρώσεως που συνέταξε η κ. Μασούρογλου, ανάδειξης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, αυτών των πολύ σημαντικών επιτροπών του Δήμου!

Όλα τα παραπάνω προφανώς ως ελεγκτής νομιμότητας τα βρήκε νόμιμα και διαφανή και ότι υπηρετούν άριστα τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών!

Να τον χαίρεται η Ν.Δ που τον διόρισε στη θέση του! Η απόφαση αυτή του κ. Καλογερόπουλου δεν με εξέπληξε. Είδα και άλλες αποφάσεις του όπως επί των καταγγελιών – προσφυγών του διαγραφέντος από τον κ. Κόκκορη γιατρού κ. Μουλακάκη. Ο τρόπος που αποφασίζει είναι ίδιος και απαράλλακτος με τον τρόπο που αποφάσιζε ο προκάτοχος του κ. Λιακόπουλος. Έχω πλέον ιδίαν αντίληψη και δικαιούμαι να πω ότι:

Ελεγκτές νομιμότητας τύπου Λιακόπουλου και Καλογερόπουλου, δεν μας χρειάζονται. Καλύτερα να μην υπήρχαν. Αν δεν υπήρχαν, πολλοί παρανομούντες Δήμαρχοι Αττικής θα ήταν πιο προσεκτικοί από τον φόβο κάποιου επιμελή εισαγγελέα. Ενώ τώρα με τέτοιες φάλτσες αποφάσεις των Λιακοπουλοκαλερόπουλων αποθρασύνονται. Ταυτόχρονα αποθαρρύνονται οι έντιμοι Δικαστές να τους περιαδράξουν. Κατά τα άλλα κυβέρνηση και κόμματα σκοτώνονται να χτυπήσουν την διαφθορά. Σα δεν ντρέπονται. Φίλοι αναγνώστες και συνδημότες τα συμπεράσματα δικά σας.

αφήστε ένα σχόλιο


4 × = οκτώ