ΒΡΕ ΑΣΤΑ ΔΙΑΛΑ: Ο ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Αμφισβητεί την νομιμότητα ανάθεσης της μεταβατικής προεδρίας από τον Ευ. Μεϊμαράκη στον Γιάννη Πλακιωτάκη ο γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Οπως υποστήριξε το καταστατικό προβλέπει ότι ο μεταβατικός πρόεδρος, όπως ήταν ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει αντιπρόεδρο. Ως γνωστόν ο κ. Μεϊμαράκης ορίστηκε από τον Αντώνη Σαμαρά ως μεταβατικός πρόεδρος, παίρνοντας νομιμοποίηση από την Πολιτική Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Τι προβλέπει το καταστατικό της ΝΔ

  • Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1, όπως ορίζεται από το καταστατικό της ΝΔ, «Πρόεδρος του Κόμματος είναι αυτός που εκλέγεται νόμιμα, με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν άρθρο.».
  • Στο άρθρο 9, παρ. 2,υποπαρ. 8: «Μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους του Κόμματος, στους οποίους μπορεί να αναθέτει την προσωρινή αναπλήρωσή του όταν κωλύεται, την εποπτεία και τον συντονισμό ειδικότερων τομέων ευθύνης που καθορίζει ο ίδιος, καθώς και κάθε άλλη, κατά την κρίση του, αρμοδιότητα.».
  • Παράλληλα, το άρθρο 10, παρ. 19 ορίζει ρητά ότι: «Ο απερχόμενος Πρόεδρος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του έως την εκλογή του νέου Προέδρου. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος. Επί περισσότερων Αντιπροέδρων, τηρείται η τάξη ορισμού τους ή, επί ταυτόχρονου ορισμού, η αρχαιότητά τους σε κοινοβουλευτική θητεία. Εάν δεν υπάρχουν ή κωλύονται οι Αντιπρόεδροι, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, οπότε εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της § 9 του παρόντος άρθρου.».

αφήστε ένα σχόλιο


9 + έξι =