Ημερήσιο αρχείο 18 Νοεμβρίου 2023

Η σιωπή δεν είναι πάντοτε Χρυσός

Η σιωπή δεν είναι πάντοτε Χρυσός

Γιατί δεν απαντάτε κ. Πατεράκη στα δημόσια πολιτικά ερωτήματα που σας απευθύνω?

περισσότερα