ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 23η Ioυλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου (1ο και 2ο τρίμηνο) για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 5.914,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς για τη συμμετοχή του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ» στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (συμπλήρωση της 150/2014 απόφασης Δημ.Σ/λίου)

Γλυφάδα,18.7.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


× 9 = σαράντα πέντε