ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΗ! Μ’ ΕΝΑΝ ΝΙ!

Γιαααάααννη μ´ το «νι» σ´, το πέταξες
από το όνομά σου
γιατί πολύ τη χάλαγε

-είπες-

την αφεντιά σου! ΓιααάααααΝιη μ´!

​Το «νι» σ´, αυτό που πέταξις.
Γιααάνι μ´ να το μαζέψεις!
γιατί καλέ μ’, το ξέχασες ένα παλιό ρητό!
που ´λεγε πόσο ζύγιαζε
ενα μικρό μυαλό!
​«Σαράντα πέντε ΓιάΝΝηδες
-και με τα «Νιι» διπλά-,
την γνώση ενός Κόκορα
φκιάνουν κουτσά στραβά!»

ΓιαααααααΝιη μ´!

olympia

αφήστε ένα σχόλιο


επτά × = 56