ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση , που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014

 

2. Αναμόρφωση Πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2014

 

3. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης χώρων σε στάσεις αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς διαφημιστικά πλαίσια σε στέγαστρα με σύγχρονα μέσα προβολής μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης .

4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων προς διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια σε κοινόχρηστους χώρους.

 

5. Λήψη απόφασης επί του από 25.6.2014 πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών (γνωμοδότηση) της προμήθειας με τίτλο : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό» πρ/σας δαπάνης 279.652,80 € (συμ/νου ΦΠΑ).

 

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης του προγράμματος με τίτλο: «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ»

 

7. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Εργασίες υποστήριξης για την κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και των υλικών του Δήμου, καθώς και τη μηνιαία εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής».

 

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

 

9. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

 

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

 

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

 

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

13. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτα Δάρα.

αφήστε ένα σχόλιο


− 6 = δυο